Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

 

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

 

วันที่ 25 พ.ค. 59

 

 

 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ประชุม

 

โดยนายจรูญ กรุงแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

 

เป็นประธานที่ประชุม และผู้อำนวยการไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุม

  

 

 

 

 ชมภาพเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1033215583433673.1073742487.121844737904100&type=3