Get Adobe Flash player

ประวัติคุณหลวง

ประวัติหลวงฤทธิณรงค์รอน

 

 

กำเนิด

   เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ เดิมชื่อเจ็ก แสงมณี เป็นบุตรของนายแสง และนางมณี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน พี่สาว คนโตชื่อคุณนุ่ม แสงมณี คนที่ ๒ ชื่อนายเจ็ก แสงมณี คนที่ ๓ คือซัฟเลฟ เตอร์แนนท์น้อย คนที่ ๔ คือคุณนวม แสงมณี

 

การศึกษา

   สมัยยังเยาว์เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จนอายุได้ ๑๗ ปี ได้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหาร รับราชการในกรมทหารหน้า สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๔๓๐ได้รับยศว่าที่ร้อยตรี

 

ชีวิตราชการ

   ได้รับคำสั่งเข้าร่วมกองทัพปราบกบฎพวกฮ่อ ๒ ครั้ง ในระหว่างนั้นได้รับการเลื่อนยศในสนามเป็นร้อยโท จนเสร็จสงครามปราบฮ่อ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในกองทัพของพลตรีพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทำการปราบโจรผู้ร้ายในหัวเมืองตะวันตก ขณะนั้นได้เลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยเอก ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๓๕ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงเสนา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๙ อายุ๓๑ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงฤทธิณรงค์รอน" และได้ย้ายเป็นผู้บังคับการกรมทหารราชบุรี และกราบถวายบังคมลาออกจากราชการ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒เนื่องจากป่วย

 

อุปสมบท

   ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้อุปสมบท ณ วัดราชสิทธาราม ๑ พรรษา

 

แต่งงาน

   ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้สมรสกับ นางพริ้ง บุตรีนายน้อยกับนางเอก มีบุตรด้วยกัน ๑ คนเป็น หญิง แต่ถึงแก่กรรมแต่ยังเด็ก

   ต่อมาได้นางแจ่ม น้องสาวนางพริ้ง เป็นภรรยาอีกคน แต่ไม่มีบุตรเลย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ นางพริ้ง ถึงแก่กรรม รวมเวลาอยู่กับ นางพริ้ง ๔๕ ปี 

   ในช่วงเวลาที่เหลือ ได้อยู่กับนางแจ่ม แสงมณี จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอน ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา รวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๘ เดือน ๑๑ วัน

 

การยกที่ดิน

   นางแจ่ม แสงมณี ซึ่งป่วยด้วยโรคชรามีความประสงค์จะยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่ ณ คลองบางหลวงให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดเป็นสถานศึกษา ญาติซึ่งเป็นผู้แทนของนางแจ่ม ได้ทำพิธีมอบที่ดินทั้งหมด เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคทรงยุโรป ๑ หลัง และบ้านริมคลองภายในเนื้อที่อีก ๑ หลัง ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ และได้ถือเป็นการกำเนิดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

คุณความดี

   ครอบครัวฤทธิณรงค์รอนต่างเป็นคหบดีที่มีใจเกื้อหนุนใน ทางบุญ บำรุงสาธารณกุศล เช่น บำรุงสภาอุณาโลม (สภากาชาด) ได้ซ่อมแซมวัดต่างๆ เช่น วัดสังข์กระจาย บำรุงโรงพยาบาลกลาง หน่วยเสนารักษ์ ทหารบกโรงพยาบาลภูมิพล สร้างบ่อน้ำสาธารณะที่ลพบุรี บริจาคผ้าห่มแก่ทหารในแนวหน้า สมทบยุทธภัณฑ์ทหารไทยในสงครามอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๔ นับเป็นคุณเอนกอนันต์ ที่มีต่อบุคคลโดยรอบ ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นที่พึ่งพิงได้จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน (ร้อยเอกเจ็ก แสงมณี)