กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อาหารและการทดสอบอาหาร การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
สารอาหารที่ให้พลังงาน โทษของการขาดสารอาหาร
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน(วิตามิน) สิ่งเป็นพิษในอาหาร
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน(แร่ธาตุและน้ำ) สารเสพติด