กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ

วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564 18:29
11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมแสงมณี โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ตัวแทนมูลนิธิฯ ตัวแทนชมรมครูเก่าฯ ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน รวมทั้งผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read 40 times Last modified on วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564 18:55