แสดงความยินดีกับ ผอ.วีระชัย บุญอยู่เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่

วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564 16:15
7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับ ผอ.วีระชัย บุญอยู่เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์
Read 75 times Last modified on วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564 16:19