Print this page

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 17:13
(0 votes)
ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย   บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
Read 144 times Last modified on วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 17:20