รายการแข่งขันทักษะเนื่องในวันภาษาไทย

วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 11:25
ระหว่างวันที่ 14 - 29 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่าเรื่อง การแข่งขันออกแบบ นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
Read 72 times Last modified on วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 11:43