การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่1/2564

วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564 18:37
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์  ครั้งที่1/2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564
Read 80 times Last modified on วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 17:29

Media