การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 13:09
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 (ม.1 เวลา 08.30-11.00 น.) และ (ม.4 เวลา 11.30-14.00 น.)2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ม.2 เวลา 08.30-11.00 น.) และ (ม.5 เวลา 11.30-14.00 น.)
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 (ม.3 เวลา 08.30-11.00 น.) และ (ม.6 เวลา 11.30-14.00 น.)

 
Read 96 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 13:13