การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 10:58
20 มิถุนายน 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนขอเชิญประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในเวลา 10.00 น. - 11.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
Read 40 times