การเปิดเรียนออนไลน์แบบ 100%

วันศุกร์, 11 มิถุนายน 2564 09:24
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่14 มิถุนายน 2564  (ให้นักเรียน เรียนอยู่บ้าน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา)
Read 67 times Last modified on วันศุกร์, 11 มิถุนายน 2564 10:55