การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 13:51
 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนร่วมกับสำนักงานแม่กองคำสนามหลวง และสำนักเรียนวัดสังข์กระจาย จัดการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 128 times Last modified on วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 13:58