กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 13:37
วันที่ 3 มีนาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
Read 162 times Last modified on วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 13:50