รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น

วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 16:26
18 กุมภาพันธ์ 2564     นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนมอบเกียรติบัติ รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น แก่นางสาวสิริมนต์ โกศัยดิลก นายปวิตร พุทธิรานนท์ นางสาวโสรดา สุทธิสมบูรณ์ และนายชนินทร์ จันทร์เพชร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 34 times Last modified on วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 16:32