การทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสบ่อยๆ

วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 20:28
11กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการ ทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค
Read 33 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 20:34