การนิเทศก์ติดตามการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 15:39
21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับนายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ และนางณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องในโอกาสนิเทศก์ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ณ ห้องประชุมแสงมณี
Read 121 times