การประเมินวิทยฐานะครู ตามเกณฑ์ ว.21

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 15:00
  12 - 15 มกราคม 2564 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้ดำเนินการจัดประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู ตามเกณฑ์ ว.21 
Read 86 times Last modified on วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 15:21