การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 14:23
จากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสะดวกในการเรียนมากที่สุด
Read 67 times Last modified on วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 15:49

Media