สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 14:03
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณและให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา
Read 102 times Last modified on วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 14:23