สวัสดีปีใหม่ 2564

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 13:31
12 มกราคม 2564 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนนำคณะครู เข้าสวัสดีปีใหม่  และขอพรจาก นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ในปี 2564
Read 109 times Last modified on วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 14:03