Print this page

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4

วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2564 21:53
(1 Vote)
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศปิดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยในขณะหยุดเรียนให้นักเรียนติดตามการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากครูประจำวิชา ตามตารางเรียนปกติ ให้สังเกตอาการหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งครูที่ปรึกษาโดยด่วน
Read 151 times