พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563 09:24
2 พ.ย. 2563 นายวีระชัย บุญอยู่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่ผ่านการอบรม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
Read 235 times