งานมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:28
วันที่ 14 ก.ย. 61 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่าน ได้เเก่ ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เเละครูไตรมาศ สาโหมด ในพิธีดังกล่าว มีการมอบพวงมาลัยแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เเละตัวแทนนักเรียน
Read 730 times