เดินรณรงค์ลดใช้พลังงาน

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:27
วันที่ 7 ก.ย. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งคณะครู เเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ลดการใช้พลังาน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เเละอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน ชุมชนวัดสังข์กระจาย และชุมชนซอยจำเนียรสุข
Read 699 times