ผอ.ไสว บรรณลัย รับโล่รางวัล

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:16
วันที่ 30 ส.ค. 61 ผอ.ไสว บรรณาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน รับโล่ผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อการมัธยมศึกษาจนเกิดผลดีต่อการมัธยมศึกษาไทย ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
Read 701 times