19 ก.ค. 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 15 ก.ค. 2563โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดงานวันกตัญญุตา และพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงวันถึงแก่อสัญกรรมของคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน โดยมีพิธีสงฆ์ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านหลวงฤทธิณรงค์รอน พิธีรำลึกพระคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และมีการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมแสงมณี
16 ก.ค. 2563 ทีมงานวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ TPBS เข้ามาถ่ายทำรายการสารคดีประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน โดยมีคุณครูเอนก ว่องวิกย์การ เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนให้การต้อนรับ โดยรายการมีการออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส หมายเลข 3 และออกอากาศสด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 10.00 น.
17 ก.ค.2563 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนจากโครงการ ECO School เข้ามาประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการ ECO ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
12 ก.ค. 2563 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเวลา 08.30 - 11.30 น. และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเวลา 12.30 - 15.30 น. โดยจัดมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ทางเข้า การบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การเช็คอิน และเช็คเอ้าท์ตามระบบไทยชนะ ฯลฯ โดยนายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
3 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมแนะแนว กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการมอบเงินนักเรียนอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน