วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ Energy Mind Award ณ ห้องประชุมคงวุฒิปัญญา โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดสังข์กระจาย และมีกิจกรรมวันครูโดยมี ผอ.ไสว บรรณาลัย มอบเกียรติบัตรครู และมีการมอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนในเเต่ละชั้นปี
วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม "ฤทธิณรงค์รอนรวมใจ...ให้โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเเสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดยมีผอ.ไสว บรรณาลัย รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละรองฯพนมวรรณ ตุ่มทอง มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เข้ารับการประเมินกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นเเบบ พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร โดนยมี ผอใ ไสว บรรณาลัย รองฯ พนมวรรณ ตุ่มทอง รองฯนาวิน เหมือนเเสง เเละคณะครูจากกลุ่มสาระฯสุขศึกษาเเละพลศึกษา เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย
ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาของวัดในเขตบางกอกใหญ่ ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยมีวัดสังข์กระจาย วรวิหารเป็นเจ้าภาพ