ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาดำเนินการ รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
กำหนดการรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ม.2- ม.3 รับหนังสือวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ม.5- ม.6 รับหนังสือวันที่ 27-28 พ.ค. 2564 ม.1- ม.4 รับหนังสือวันที่ 29-30 พ.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จึงขอประกาศยกเลิกการสอบคัดห้องของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียน เข้ายืนยันตัวตนในลิ้งค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดห้อง ชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเลื่อนการสอบคัดห้องนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564