เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 และทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 100% ในวันที่14 มิถุนายน 2564  (ให้นักเรียน เรียนอยู่บ้าน โดยใช้รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา)
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก้ไขจากการปักดาวสี เป็นการปักจุดสีน้ำเงิน ตามชั้นปี (เฉพาะ ม.1และม.4)** นร.ที่ดำเนินการปักดาวไปแล้ว ไม่ต้องกังวล มาเรียนได้ปกติ แล้ว ร.ร.จะแก้ไข (ปักจุดให้)**
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีรายชื่อให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 วันที่ 29 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ชั้น ม.4 วันที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 8.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน จัดจำหน่ายชุด พละ, เสื้อเขียวปกขาว และสมุดเรียนปกอ่อน ในวันที่ 29 - 30 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศ ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564