เพลงโรงเรียน

 

1.มาร์ชฤทธิณรงค์รอน

พวกเราลูกฤทธิณรงค์รอน

ประณตกรตั้งจิตมุ่งหมาย น้อมเคารพผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่

มั่นในฤทัยคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน

ฤทธิณรงค์รอน ฤทธิณรงค์รอน ฤทธิณรงค์รอน

นามระบือลือเลื่องขจรไกล รั้วเขียวขาว

เด่นงามสมความยิ่งใหญ่ เปรียบดังร่มไทรให้วิชามานานปี

ครูอาจารย์ท่านต่างล้วนอาทร สั่งสอนให้ศิษย์ได้ดี

นักเรียนทุกคนพากเพียรรักเรียนเต็มที่

ต่างประพฤติดี มีวินัยพร้อมใจกัน การกีฬา สามัคคี มีน้ำใจ

ทุกคนซึ้งในฤทัย ต่างคนยึดไว้คงมั่น เพื่อจรรโลงรักษาสถาบัน

ให้ยั่งยืนนานชั่วกาลจนชีพสลาย

ฤทธิณรงค์รอน ฤทธิณรงค์รอน ฤทธิณรงค์รอน

 

2.ตะวันรอนที่บางหลวง

3.ลาแล้วบางหลวง

4.ไม่ลืมเขียวขาว

5.บางหลวงเมื่อปางหลัง

6.ลูกหลวงคืนถิ่น

7.รำวงลูกหลวง

8.ตะลุง ณ.ร.

9.อีแซว