2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันศึกฟุตบอล 4 เส้า สมานมิตรสามัคคี 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมแสงมณี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เป็นประธานในงานแถลงข่าว ร่วมกับ นายธนศักดิ์ เลิศมงคลโชค นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน , นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน , นายสมบัติ ผ่องอำไพ หัวหน้าผู้ฝึกสอนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , นายพันธ์เทพ แซ่ตั้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และนายอนุชาติ โพธิ์เทพ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม รวมถึงนักกีฬาทั้ง 4 สถาบัน
29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมกับวัดสังข์กระจายวรวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนแสงมณี โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์ และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ในระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561  
28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีกิจกรรมถามตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหัวข้อ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" การเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน กิจกรรมละครเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และกิจกรรมดนตรีจากวงปาท่องโก๋ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
25 พ.ย.62 คณะลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนได้จัดพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ร.6 ที่สวนลุมพินีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
31 ตุลาคม 2562คณะผู้ประเมินโครงการ Ennovation School ประจำปี 2562 เข้าประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน  และแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเข้ารับฟังการประเมิน 
นายวิชเยนทร์ สมขุนทด นักเรียนชั้น ม.4/4 และ นายณัฐวุฒิ หน้าเมือง นักเรียนชั้น ม.5/3 นักฟุตบอลโครงการช้างเผือกโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 14 จังหวัดภาคใต้