การเขียนโปรแกรมภาษา HTML

 

1 โครงสร้าง HTML ตารางสีและการกำหนดสีตัวอักษร

2. การจัดการตัวอักษร

3. ข้อความลักษณะหัวเรื่อง ( Heading) การจัดการจัดตำแหน่งการแสดงผล

4. คำสั่งแสดงข้อความระบุสถานที่ติดต่อ คำสั่งเส้นคั่น และคำสั่งย่อยอื่นๆ

5.การใส่ภาพและเสียงลงในเว็บไซด์ 

6.การสร้างตาราง

7.การใส่โค๊ด จาวาสคริปต์

8.การใส่ลิ้งค์